Hướng dẫn chọn bài hát bằng bàn phím máy tính

ban_phim_vietktv

Khi sử dụng đầu karaoke VietKTV nếu không thể chọn bài qua màn hình cảm ứng hoặc điều khiển của đầu. 

Quý khách có thể sử dụng bàn phím máy tính để chọn bài hát trên đầu karaoke VietKTV

Để chọn bài hát trên hệ thống qua bàn phím vi tính quý khách làm như sau

Quý khách kết nối bàn phím với đầu VietKTV qua cổng PS2 và thự hiện lện chọn bài qua các phím theo hướng dẫn sau :

Esc  :  Trang chủ

F1   :  Tách lời

F2   :  Phát / Tạm dừng

F3   :  Hát lại

F4   :  Qua bài

F5   :  Tắt âm

F6   :  Danh sách bài hát

F7   :  Ca sỹ

F8   :  Thể loại

F9   :  Hệ thống

F10 :

F11 :

F112: FUN

Tab :  Bài đã chọn

Insert : Ưu tiên

Enter : Xác nhận

Delete : Xoá bài được chọn

+/-    : Tăng, giảm Volume.

Page Up/Down  : Lật trang

Space : TV/VGA

Chú ý : Không được bật phím capslock khi chọn bài