July 29, 2013

Khuyến cáo sử dụng đầu máy Karaoke Việt KTV

Khuyến cáo sử dụng đầu máy karaoke Việt KTV   Để đề phòng cháy nổ hoặc sốc điện, không để cho máy tiếp xúc với nước hoặc môi trường ẩm ướt.   Để đề phòng bị điện giật, đề nghị kết nối hoàn chỉnh các thiết bị cần thiết trước khi cắm điện.   Vui lòng ngắt nguồn điện sau khi sử dụng   Đầu máy Việt KTV không thích hợp cho trẻ em dưới 6 tuổi. Mật khẩu là […]
Show Buttons
Hide Buttons