Hướng dẫn thực hiện

Tài liệu

Tài liệu bắt buộc phải đọc, bài kiểm tra sẽ xoay quanh nội dung trong các tài liệu này.

 1. Hồ sơ doanh nghiệp
 2. Tài liệu đào tạo về sản phẩm
 3. Nội quy lao động 2016
 4. Tài liệu kỹ thuật.pdf  (Chỉ riêng phòng Bảo hành/Kỹ thuật)

Tài liệu tham khảo, không bắt buộc:

 1. Hướng dẫn sử dụng đầu HD Plus
 2. Hướng dẫn sử dụng đầu HD Pro
 3. Hướng dẫn sử dụng đầu SD

Hướng dẫn thi

 • Hình thức thi Online. Có thể làm trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng có kết nối internet.
 • Bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 30 phút, điểm đạt là 70%
 • Thời gian thi: Thứ 2 ngày 26/12/2016 lúc 14:00 bài kiểm tra sẽ được mở, tất cả mọi người BẮT BUỘC phải làm bài thi cùng 1 lúc. Sau 15 phút bài thi sẽ khóa và ai không làm sẽ bị tính trượt.
 • Tài khoản và Link làm bài sẽ được gửi email cho mọi người trước khi thi 3 ngày
 • Mỗi người chỉ được làm 01 lần duy nhất, vì vậy một khi đã làm thì không được bỏ dở, nếu không sẽ tính là trượt
 • Nghiêm cấm thi hộ, nhắc bài, chụp ảnh màn hình bài thi. Nếu bị phát hiện sẽ áp dụng hình thức kỷ luật
 • Kết quả kiểm tra sẽ được lưu trữ trong hồ sơ nhân sự của phòng Hành chính.
 • Mọi câu hỏi xin liên hệ: 0984.120.587 – trantrung22@vietktv.vn

Hướng dẫn làm bài

1. Đăng nhập hệ thống

quiz_login

2. Chọn bài thi

quiz_attempt

3. Bắt đầu thi

Quiz Help

4. Làm bài thi

quiz_main

5. Kết thúc và xem kết quả

quiz_finished

* Mẹo:

Sắp xếp công việc để đảm bảo có đủ 30 phút hoàn toàn tập trung thì mới bắt đầu làm bài

Không nên nghĩ quá lâu cho 1 câu hỏi, nếu quá 1 phút 30 giây chưa có đáp án thì nên Đánh dấu xem lại sau và chuyển sang câu tiếp theo

Nếu lỡ tay đóng trình duyệt thì cần nhanh chóng đăng nhập lại và vào làm tiếp, các câu đã làm không bị mất, thời gian thi vẫn bị tính trong khoảng thời gian gián đoạn đó.