Hướng dẫn chọn bài hát bằng bàn phím máy tính

ban_phim_vietktv

Khi sử dụng đầu karaoke VietKTV nếu không thể chọn bài qua màn hình cảm ứng hoặc điều khiển của đầu. 

Quý khách có thể sử dụng bàn phím máy tính để chọn bài hát trên đầu karaoke VietKTV

Để chọn bài hát trên hệ thống qua bàn phím vi tính quý khách làm như sau

Quý khách kết nối bàn phím với đầu VietKTV qua cổng PS2 và thự hiện lện chọn bài qua các phím theo hướng dẫn sau :

Phím Chức năng
Esc Trang chủ
F1 Tách lời
F2 Phát / Tạm dừng
F3 Hát lại
F4 Qua bài
F5 Tắt âm
F6 Danh sách bài hát
F7 Ca sỹ
F8 Thể loại
F9 Hệ thống
F10 Nhạc Online
F11 Tìm kiếm nhạc online
F112 FUN
Tab Bài đã chọn
Insert Chọn bài Ưu tiên
Delete Xoá bài được chọn
Enter Xác nhận
+/- Tăng, giảm Volume.
Page Up/Down Lật trang
Space TV/VGA

Chú ý : Không được bật phím capslock khi chọn bài

 

Show Buttons
Hide Buttons