FAQ

1Đầu Việt KTV HD có ứng dụng điều khiển cho điện thoại và máy tính bảng không?
Bạn tải ứng dụng cho điện thoại tại đây:
iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/id952088974
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appwhoosh.vietktvremote

Cho máy tính bảng tại đây:
iPad: https://itunes.apple.com/us/app/vietktv-hd/id1031113024
Android Tablet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vietktv.tab
2Đầu Việt KTV HD có thể tải bài hát mới từ Internet không?
Có, nếu bạn dùng màn hình cảm ứng, bấm vào nút (Hình đám mây) để chuyển sang chế độ duyệt bài hát trên mạng. Thích bài nào thì bấm để tải về và hát ngay.
Lưu ý: Các bài hát tải về sẽ bị xóa sau khi khởi động lại máy. Nếu bạn muốn giữ bài hát đã tải về thì cần lưu bài đó lại bằng cách bấm nút Lưu kho
Nếu không dùng màn hình cảm ứng, thì bấm nút chọn bài trên điều khiển từ xa, rồi bấm mũi tên trái cho đến mục "Bài hát trong máy" bấm Enter để chuyển thành "Bài hát cloud". Danh sách bài hát trên mạng sẽ hiện ra và bạn có thể chọn bài để tải về. Để theo dõi quá trình Tải về, bấm mũi tên trái tới mục "Bài hát cloud" rồi bấm mũi tên xuống để chọn mục "Đang download". Để hát những bài đã tải về, bạn bấm mũi tên trái tới mục "Bài hát cloud" rồi bấm mũi tên xuống để chọn mục "Đã download". Các bài hát đã tải về sẽ hiện ra và bạn có thể chọn bài để hát.
Lưu ý: Các bài hát tải về sẽ bị xóa sau khi khởi động lại máy. Nếu bạn muốn giữ bài hát đã tải về thì tại màn hình Đã download, bấm mũi tên phải chọn mục "Vào kho"
Các bài hát sau khi vào kho sẽ không xuất hiện trên cloud nữa mà nằm trong máy của bạn
3Vì sao tôi không duyệt được bài hát trên mạng?
Để duyệt bài hát trên mạng, bạn cần kiểm tra các vấn đề sau:
- Đầu máy của bạn phải chạy phiên bản 2.4 trở lên
- Bạn đã cắm dây mạng vào đầu máy và mạng của bạn có kết nối Internet
- Đã đặt chế độ IP động cho đầu máy. Nếu mạng của bạn không có DHCP thì bạn cần đặt IP tĩnh.
Xin gọi số Hotline bảo hành 0937.831.888 để được trợ giúp
4Vì sao các bài hát trên iCloud tôi đã download về tự nhiên biến mất?
Bạn cần Lưu kho các bài hát đã tải về, nếu không chúng sẽ bị xóa sau khi khởi động lại đầu máy
5Tôi muốn in quyển List bài hát cho các bài mới tải từ iCloud
Chúng tôi chia sẻ toàn bộ bài hát mới và List bài hát dạng PDF trên 2 dịch vụ chia sẻ dữ liệu là Fshare và Tên Lửa. Trong đó chia thành các thư mục của mỗi tháng và trong mỗi thư mục có 1 file LIST với tên tương tự là LIST_T05_2015.PDF. Bạn có thể tải về và in rồi đóng thành quyển
6Làm sao tắt thông tin WIFI trên màn hình?
Vào Cài đặt, Quản lý tính năng, Hiển thị thông tin WIFI chọn Tắt. Ra ngoài Trang chủ chọn Lưu Lại Cài đặt rồi khởi động lại máy