Hotline bán hàng và dịch vụ bảo hành

Cập nhật bài hát mới hàng loạt

Khuyến cáo:

Đây là hướng dẫn cập nhật bài hát hàng loạt với số lượng lớn dành cho các đại lý hoặc nhân viên kỹ thuật. Nếu bạn là khách hàng thông thường thì nên sử dụng tính năng cập nhật bài hát qua internet có sẵn trong đầu máy

Chúng tôi sản xuất khoảng 200-300 bài hát mới mỗi tháng và các bạn có thể tải về hoàn toàn miễn phí để cập nhật vào đầu máy của mình. Các bài hát có đuôi .VKV được đặt trong các thư mục có tên theo năm và tháng để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và tải về. Xin mời chọn 1 dịch vụ lưu trữ dưới đây để bắt đầu tải về

Download

Hướng dẫn cập nhật bài hát

Download tài liệu hướng dẫn cập nhật ở đây: https://www.fshare.vn/file/342MQLIFC6JX

Xem video hướng dẫn cập nhật bài hát ở đây:

Phiếu yêu cầu bài hát mới !

09.2626.8998